Wisselkoers werking: uitleg & voorbeelden

De wisselkoers is de prijs van een valuta zoals de euro of de dollar. Maar wat is een wisselkoers nu precies? Hoe kan je de wisselkoers aflezen? En welke factoren beïnvloeden de wisselkoers? In dit artikel lees je er alles over!

Wat is de wisselkoers?

De wisselkoers is de prijs van een valuta zoals bijvoorbeeld de dollar. De wisselkoers wordt altijd weergeven als een verhoudingsgetal. Een valuta heeft dus geen absolute waarde. Je kan de prijs van een valuta uitdrukken in een andere valuta.

Een voorbeeld van een wisselkoers is de koers van euro dollar. Dit getal weergeeft de prijs van één euro in dollars. Wanneer de koers 1,1 bedraagt ontvang je voor één euro een dollar. Wanneer je de prijs van de euro in dollar weet, kan je ook eenvoudig de prijs van een dollar in euro’s berekenen.

Dit doe je door de koers om te draaien. De USD/EUR koers zou in dit geval dus 1,1/1= bedragen.

wisselkoers werking

Hoe komt de wisselkoers tot stand?

De wisselkoers komt tot stand door het spel van vraag en aanbod. Eigenlijk werkt dit principe door in bijna alles. Ook de prijs van bijvoorbeeld een aandeel komt tot stand door de wisselwerking tussen vraag en aanbod. Simpelweg kan je vaststellen dat de prijs van de euro tegenover de dollar zal toenemen wanneer:

  • De relatieve vraag naar de euro toeneemt (tegenover de dollar)
  • Het relatieve aanbod van de euro afneemt (tegenover de dollar)

Laten we dit toelichten aan de hand van enkele voorbeelden. Op die manier begrijp je beter hoe een wisselkoers tot stand komt.

Inflatie

Inflatie geeft weer in welke mate de prijzen in een land toenemen. Wanneer de inflatie in Europa lager ligt dan in Amerika, neemt de relatieve koopkracht in Europa toe.

De wisselkoers van de euro tegenover de dollar zal dan toenemen. De reële waarde van een euro ligt immers hoger en dit zal kopers aantrekken. De vraag naar de euro neemt toe en mensen met dollars ruilen hun euro’s om voor dollars.

Export en import

Een andere factor die invloed uitoefent op de wisselkoers is de zogenaamde betalingsbalans. De betalingsbalans geeft aan of een land meer importeert of exporteert naar bepaalde landen. Wanneer Amerika meer exporteert naar Europa dan dat Europa importeert vanuit Amerika, dan is de relatieve vraag naar Europese producten hoger.

Europese producten worden verkocht in euro’s. De relatieve prijs van een euro tegenover de dollar zal dan ook toenemen. Je ziet dan dat de wisselkoers EUR/USD toeneemt, bijvoorbeeld van 1,2 naar 1,21.

Overheidsbeleid

Ook het beleid van de overheid kan een grote invloed hebben op de wisselkoers. Wanneer de overheid van Amerika de belastingtarieven verlaagt, wordt het interessanter voor bedrijven om zich daar te vestigen. Dit kan veel ondernemingen aantrekken. De kans dat Europese bedrijven nieuwe vestigingen openen in Amerika neemt dan toe.

In Amerika wordt de dollar gebruikt. De bedrijven moeten dan ook euro’s verkopen om dollars te kopen zodat ze daar bijvoorbeeld een nieuw gebouw kunnen kopen. In dit geval zal de wisselkoers EUR/USD dalen, aangezien de relatieve vraag naar dollars hier toeneemt.

Wat voor wisselkoersen zijn er?

Er bestaan drie soorten wisselkoersen. De eerste soort is de zwevende wisselkoers. Dit is de wisselkoers die je het vaakste tegenkomt. De markt bepaalt de koers volledig. Dit brengt wel risico’s met zich mee. De wisselkoers van een land kan immers flink instorten bij slecht nieuws waardoor bedrijven veel geld kunnen verliezen. Gelukkig kunnen ze zich tegen het wisselkoersrisico indekken door middel van derivaten.

De tweede soort noemen we de beheerste wisselkoers. Bij dit type wisselkoers wordt een valuta binnen een bepaalde brandbreedte gehouden. Een bekend voorbeeld hiervan is de Chinese yuan. De centrale bank koopt of verkoopt in dit geval de valuta op om de wisselkoers zoveel mogelijk te controleren.

Ten slotte bestaat er ook de vaste wisselkoers. De overheid stelt bij dit type de wisselkoers vast. Dit is echter gevaarlijk, aangezien de vrije markt geen enkele manier heeft om voor goede of slechte economische situaties te compenseren. Bij vaste wisselkoersen zie je dan ook vaak dat er een zwarte markt ontstaat voor de betreffende valuta.

wisselkoersen

Zelf geld verdienen met wisselkoersen

Je kan ook zelf geld verdienen met wisselkoersen. Dit doe je door op het juiste moment een bepaalde valuta te kopen en verkopen. Wanneer je bijvoorbeeld denkt dat de euro meer waard wordt ten opzichte van de dollar, kan je besluiten om de euro te kopen. Wanneer deze voldoende is gestegen verkoop je de euro weer en krijg je er meer dollars voor toe.

We noemen deze manier van beleggen in vreemde valuta’s ook wel Forex. Wil je meer weten over het beleggen in Forex? Gebruik dan de onderstaande knop:

Forex informatie