Wat zijn obligaties

Wat zijn obligaties precies? In deze uitleg leer je precies wat obligaties zijn en wat obligaties beleggen precies inhoudt. Ook bekijken we enkele specifieke gevallen en leer je meer over de de verschillen tussen beleggen in aandelen en obligaties.

Wat zijn obligaties? Een definitie

Een obligatie is een schuldbewijs dat is uitgegeven door een land of een onderneming. Wanneer je een obligatie koopt, koop je dus een verstrekte lening. Een obligatie heeft altijd een bepaalde looptijd. Aan het einde van de looptijd ontvangt de houder van de obligatie het bedrag van de lening terug. De looptijd van een obligatie varieert van enkele jaren tot maar liefst 30 jaar.

Obligaties worden vaak op de beurs genoteerd tegen de nominale waarde. De nominale waarde is het bedrag dat de houder van de obligatie aan het einde van de looptijd ontvangt. Wanneer de obligatie wordt genoteerd tegen 103% dan wordt de obligatie tegen een hogere koers verhandeld.

wat zijn obligaties

Hoe kan je in obligaties beleggen?

Nu je weet wat een obligatie is, wil je waarschijnlijk weten wat obligatie beleggen is. Obligatie beleggen is het kopen en verkopen van obligaties met als doel het behalen van een positief rendement. Maar hoe kan je nu eigenlijk in obligaties beleggen?

Dit doe je door een obligatie te kopen door middel van een online broker. Bij een online broker kan je eenvoudig geld storten. Vervolgens kan je op de beurs op zoek gaan naar een obligatie die je wilt kopen. Met een simpele klik van je muis koop je vervolgens de obligatie en voer je je eerste belegging in een obligatie uit!

Wil je weten waar je het beste in obligaties kunt beleggen? Dit kan je het beste bij DEGIRO doen. DEGIRO is een Nederlandstalige partij alwaar je tegen erg voordelige tarieven obligaties kunt kopen. Je kan met de onderstaande knop gratis een account openen:

DEGIRO aanmelden

Wat is het rendement op obligaties?

Je weet nu wat obligaties zijn. Maar wat is het rendement op obligaties precies? Het rendement kan bestaan uit de rentebetalingen. Je weet dan precies wat je rendement op jaarbasis is. Sommige mensen komen echter ook obligaties voor het koersrendement.

De koers of de waarde van een obligatie kan namelijk toenemen. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer de marktrente daalt. Je verdient met een obligatie dan meer. De rente van de obligatie staat immers voor een langere tijd vast. De waarde van je obligatie kan in dit geval stijgen.

Wanneer je niet van plan bent om je obligatie tussentijds te verkopen, hoef je je ook geen zorgen te maken over de wisselkoers.

Wat zijn de risico’s van obligaties?

De risico’s liggen bij beleggingen in obligaties lager dan bij beleggingen in aandelen. Toch zijn er wel de nodige risico’s. We bespreken de risico’s in het kort:

  • Renterisico: wanneer de marktrente stijgt dan wordt de obligatie minder waard.
  • Inflatierisico: bij een hogere inflatie neemt de koopkracht van de rentebetalingen af.
  • Debiteurenrisico: het bedrijf kan failliet gaat en je kan dan de hoofdsom verliezen.
  • Valutarisico: de valuta achter een obligatie kan minder waard worden.

Ondanks deze risico’s, zijn de risico’s op obligaties een stuk beperkter dan die op aandelen. Bij obligaties weet je dat je ongeacht de koers van de obligatie aan het einde van de looptijd een vaste som terugkrijgt. Ook de rente uitbetalingen zijn stabiel. Het rendement op obligaties ligt dan ook een stuk lager.

Om je risico’s te beperken, kan je rekening houden met de zogenaamde rating. Maar wat is de rating bij een obligatie precies? De rating is een letter die aangeeft hoe stabiel de organisatie achter de obligatie is. Een letter aan het begin van het alfabet geeft een stabielere waarde aan dan een latere letter. Wanneer je zekerheid wilt kan je dus beter een A obligatie kopen dan een F obligatie.

Veelgestelde vragen over obligaties

Nu je weet wat obligaties zijn, kunnen we ingaan op enkele veelgestelde vragen.

Wat zijn converteerbare obligaties?

Een converteerbare obligatie is een obligatie die je kan omzetten naar aandelen. Dit maakt een converteerbare obligatie doorgaans aantrekkelijker dan een normale obligatie. Overigens zal je alleen gebruik maken van deze optie wanneer de aandeelkoers ook stijgt. Wanneer dit niet het geval is, kan je er gewoon voor kiezen om je obligatie vast te houden en dan krijg je aan het einde van de looptijd je som terugbetaald.

Wat is een groene obligatie?

Een groene obligatie is een obligatie van een instantie die zich met groene projecten bezighoudt. Dit kan bijvoorbeeld een obligatie zijn waarbij het opgehaalde geld wordt gebruikt voor de aanleg van een windmolenpark. Wanneer je een obligatie gaat kopen, kan je doorgaans in detail lezen waar het geld precies voor gebruikt wordt.

Wat zijn de verschillen tussen obligaties en aandelen?

Veel mensen weten wat aandelen zijn. Na het lezen van dit artikel begrijp je ook beter wat obligaties precies zijn. Maar wat zijn nu eigenlijk de voornaamste verschillen tussen obligaties en aandelen?

  • Obligaties hebben doorgaans een vaste looptijd terwijl aandelen dit niet hebben.
  • Over obligaties krijg je rente uitbetaald, dividend bij aandelen is geen zekerheid.
  • Overheden geven obligaties uit, ze geven echter geen aandelen uit.
  • De risico’s van beleggingen in obligaties liggen doorgaans lager dan in aandelen.
  • Bij faillissement hebben obligatiehouders voorrang op de aandeelhouders.
  • Een obligatie is een lening terwijl een aandeel een eigendomsbewijs is.

Conclusie: wat is een obligatie?

Je weet nu wat een obligatie is en wat je ermee kunt doen. Obligaties bieden een lager rendement dan aandelen, maar een hogere zekerheid. Tegelijkertijd zijn ze wat minder veilig dan het geld op je bankrekening, maar het rendement ligt net weer wat hoger. Afhankelijk van je beleggingsstrategie kan het aantrekkelijk zijn om wat obligaties aan je portefeuille toe te voegen.