Daytrading: de richting van de trend bepalen

Wat is daytrading en hoe bepaal je de richting van een trend? Wij vertellen het je in dit artikel.

Wanneer men het over de trend bepalen met technische analyse heeft, zijn de twee methoden die het vaakst gebruikt worden prijsgolven (de zogenoemde price swings) en voortschrijdende gemiddeldes (de zogenoemde moving averages). Verder is het ook mogelijk dat met volume ter ondersteuning van een trend gebruikt, of indicatoren die zich onder aan een grafiek van prijs bevinden. Een voorbeeld hiervan is de indicator ADX oftewel Average Directional Index.

Price swings in de koers

Wanneer we het hebben over prijs in uptrend, gaat prijs via swings (golfbewegingen) omhoog en als we het hebben over een downtrend gaat prijs via swings omlaag. De markt is over het algemeen algemeen redelijk grillig, dit is dan ook de reden van de swings. Rechte lijnen die normaal staan in de grafieken van wiskunde komen nauwelijks tot nooit voor in de markt.

In een uptrend is het verstandig om te kopen op een tijdelijke neergang en in een downtrend is het verstandig om te kopen op een tijdelijke opleving van de koers. Op die manier kan je de voortgang van de trend meepakken als winst en open je een belegging met een hoge kans op succes.

Moving averages gebruiken

trend vaststellenMoving averages, oftewel voortschrijdend gemiddelden, zijn een zeer grafische uitwerking van een formule die waardes middelt. De exponentiële moving average, in het Nederlands Voortschrijdend gemiddelde, is verreweg de meeste gebruikte formule. Deze formule telt alle waardes op van allerlei verschillende prijs-candles en deelt deze vervolgens door het aantal candles waarbij de meest recente candles het sterkste meetellen. Het woord ‘’average’’ wordt gebruikt omdat de prijzen gemiddeld worden, average is Engels voor gemiddeld.

Zelf gebruik ik de 20, 50 en 200 EMA (exponentiële moving averages). Wanneer de moving averages zich boven de koers bevinden is er sprake van een downtrend en wanneer de moving averages zich beneden de koers bevinden is er spreka van een uptrend. Hierbij is het voor een duidelijke trend van belang dat de moving averages zich in volgorde bevinden (20-50-200). De trend is sterker wanneer de afstand tussen de moving averages groter is.