Technische analyse bij beleggen: koers voorspellen

Technische analyse wordt door veel beleggers gebruikt om het koersverloop te voorspellen. Maar hoe kan je technische analyse precies toepassen en welke patronen kan je herkennen? In dit artikel lees je alles wat je moet weten over technische analyse!

Wat is technische analyse?

Technische analyse is een vorm van analyse waarbij er alleen maar van de huidige koers wordt uitgegaan. Aan de hand van gegevens uit het verleden probeert de belegger een voorspelling te doen over de toekomst. Op die manier is het mogelijk om vast te stellen of het verstandig is om bijvoorbeeld een aandeel te kopen of verkopen.

Naast technische analyse gebruiken veel beleggers ook fundamentele analyse. Bij fundamentele analyse zijn de cijfers van een bedrijf leidend. De belegger probeert dan aan de hand van jaarverslagen te achterhalen of een bedrijf goed groeipotentieel heeft. Meer leren over fundamentele analyse? Klik dan op de onderstaande knop:

Fundamentele analyse

Technische analyse handleiding onderdelen

3 soorten grafieken

Voor het maken van analyses kan je gebruik maken van verschillende soorten grafieken. Welke grafieksoorten zijn er precies?

Lijngrafiek

De lijngrafiek wordt vooral veel in kranten en op het nieuws gebruikt. De slotkoersen van verschillende dagen worden met elkaar verbonden. Een groot nadeel van de lijngrafiek is het feit dat veel gegevens ontbreken. Je weet bijvoorbeeld niet wat het hoogste punt op een handelsdag is. De lijngrafiek is dan ook niet geschikt voor het uitvoeren van technische analyse.

Lijngrafiek

Staafgrafiek

De staafgrafiek kan wel gebruikt worden voor het uitvoeren van technische analyse. Bij een staafgrafiek of bargrafiek geeft het lijntje aan wat de hoogste en laagste koers op de dag was. De horizontale streepjes geven vervolgens aan waar de koers opende die dag (links) en weer sloot (rechts).

Je kan een staafgrafiek prima gebruiken voor het maken van analyses. Candlesticks zijn echter nog makkelijker af te lezen.

Staafgrafiek

Candlesticks

Candlestick technische analyseCandlesticks bestaan uit een verticale streep en een ingekleurd vlak: de zogenaamde body. De verticale streep geeft de laagste en hoogste waarde van de koers aan binnen de dag. De body geeft aan waar de koers is geopend en gesloten. De kleur geeft vervolgens de richting aan:

 • Groen: de koers is die dag gestegen, de lage waarde is de opening en de hoge de sluiting.
 • Rood: de koers is die dag gedaald, de hoge waarde is de opening en de lage de sluiting.

Een groot voordeel van candlesticks, is dat je ze kunt gebruiken om verschillende patronen te herkennen. Verderop gaan we in op de betekenissen van de verschillende candlesticks.

Trend herkennen

Als technische analist, is de trend enorm belangrijk. De trend geeft immers aan wat de algemene richting van de koers is. Het is erg onverstandig om tegen de trend in de handelen. Je kan in je eentje immers niet miljoenen of miljarden euro’s aan beursverkeer laten omslaan. Maar hoe herken je een trend? Dit doe je door te kijken of de nieuwe toppen en dalen lager of hoger liggen dan de oudere toppen en dalen.

 • Ze liggen hoger: er is dan sprake van een stijgende trend.
 • Ze liggen lager: er is dan sprake van een dalende trend.
 • Ze liggen gelijk: er is dan sprake van een zijwaartse trend.

Trend beleggen

Horizontale niveaus

Wanneer je gaat beleggen zijn zogenaamde horizontale niveaus erg belangrijk. Horizontale niveaus zijn niveaus waar de koers vaak tegenaan komt. Hierbij onderscheiden we twee niveaus:

 • Ondersteuning: een niveau waar de koers steeds weer naar boven opveert.
 • Weerstand: een niveau waar de koers niet doorheen lijkt te gaan.

Dit soort niveaus kunnen erg sterk zijn. Een niveau is pas een ondersteuning of weerstand bij meerdere aanrakingen of bounces. Wanneer een niveau langer standhoudt, is dit een sterker signaal. Hoe sterker een niveau, des te zekerder je kan zijn van je belegging.

Horizontaal niveau

Je kunt horizontale niveaus gebruiken voor het instellen van orders:

 • Bij een weerstand kan je besluiten om te verkopen.
 • Bij een ondersteuning kan je besluiten om te kopen.

Let op de trendbreuk

Niets is voor eeuwig.. ook een trend zal ooit omslaan. Wanneer de koers zich door een (sterk) horizontaal niveau breekt, spreken we van een trendbreuk.

Vaak is er dan sprake van een zogenaamde test. De koers komt dan weer even terug bij het horizontale niveau. Beweegt de koers daarna weer in tegengestelde richting? Dan kan je mee beleggen met de nieuwe trend.

trendbreuk

Een voorbeeld ter illustratie: er is sprake van een weerstand van €10. De koers breekt door deze weerstand heen om vervolgens weer terug te vallen naar de €10 lijn. De koers springt hier echter weer vanaf en beweegt verder omhoog. De trendbreuk is nu bevestigd en je kan met de nieuwe trend mee beleggen.

Candlesticks lezen

Een weerstand- of ondersteuningsniveau zegt op individuele basis nog niet heel veel. Het is verstandig om een vergelijkbaar niveau te combineren met een bepaalde candlestick combinatie. Wanneer dit het geval is, is de kans dat de koers in een bepaalde richting beweegt nog groter.

Bedenk dat candlesticks altijd een weergave zijn van de strijd tussen kopers en verkopers. Je kan ze dan ook goed gebruiken in combinatie met je andere technische analyses.

Hieronder zie je de bekendste candlestick combinaties:

Candlesticks die een omkeer van de trend aangeven

Deze canles geven een verandering van de richting aan. Wanneer dit gebeurt in combinatie met een horizontaal niveaum dan kan dit een interessant moment zijn om te kopen.

High test & low test

High testBij een high test beweegt de koers op een dag flink omhoog om vervolgens weer flink in te zaken. Je kan deze herkennen aan een lange verticale streep en een kleine body helemaal beneden.

Bij een low test beweegt de koers op een dag flink omlaag om vervolgens weer flink te stijgen. Je kan deze herkennen aan een lange verticale streep en een kleine body helemaal bovenaan.

Train tracks & twin towers

Twin tracksDe train tracks en twin towers zijn vergelijkbaar met de high en low test. Het verschil is echter dat deze candles verspreid zijn over twee dagen. Je moet de candles eigenlijk samenvoegen en je ziet dat dat ze hetzelfde effect hebben als de high en de low test.

In het eerste geval kan het een interessant signaal zijn om te kopen en in het tweede geval kan het een interessant signaal zijn om te verkopen.

Bullish & bearish engulfing bar

Bullish engulfing barBij een bullish engulfing bar wordt een kleinere dalende bar in zijn geheel gevolgd door een grote stijgende bar. De high en de low van de tweede bar moeten hoger liggen dan die van de eerste bar. Dit is een signaal dat het interessant kan zijn om te kopen.

Bij een bearish engulfing bar wordt een kleinere stijgende bar in zijn geheel gevolgd door een grote dalende bar. De high en de low van de tweede bar moeten hoger liggen dan die van de eerste bar. Dit is een signaal dat het interessant kan zijn om te verkopen.

Candlesticks die besluiteloosheid aangeven

Soms is het niet zo duidelijk wat de koers gaat doen. In de volgende gevallen is hiervan sprake.

Inside bars

Inside barBij inside bars past de volgende bar binnen de high en low van de vorige bar. Er kan ook sprake zijn van een dubbele inside bar. Wanneer dit het geval is past de derde bar ook binnen de high en low van de tweede.

Inside bars zijn doorgaans duidelijke tekenen van besluiteloosheid. Wanneer de koers vervolgens wel in een duidelijke richting beweegt, kan er sprake zijn van een vrij sterke en explosieve beweging.

Doji bar

Doji barEen doji bar is een bar waarbij de verticale lijn groot is, maar de body klein en vrijwel in het midden. De strijd tussen kopers en verkopers is op die dag onbeslist geëindigd.

Indicatoren gebruiken

Je weet nu hoe je een trend kunt herkennen. Ook weet je hoe candlesticks je meer informatie kunnen geven over het verloop van de koers. Indicatoren kunnen je verder helpen bij het vaststellen of een weerstands- of ondersteuningsniveau blijft bestaan of wordt doorbroken.

RSI indicator

De RSI staat ook wel voor relative stength index. Je kan de RSI gebruiken om te bepalen of een aandeel oververkocht of -gekocht is. De waarde van de RSI ligt tussen de 0 en 100. Wanneer de waarde onder de 30 ligt, is het aandelen te veel verkocht en kan het verstandig zijn om te kopen. Wanneer de waarde boven de 70 ligt, is het aandeel te veel gekocht en kan het verstandig zijn om te verkopen.

Je kan de RSI het beste gebruiken in combinatie met een weerstand of ondersteuning:

 • Koers bij een weerstand en RSI > 70? Dan kan verkopen slim zijn.
 • Koers bij een ondersteuning en RSI <30? Da kan kopen slim zijn.

Ook kan je kijken naar convergentie en divergentie. Er is sprake van convergentie wanneer de RSI in dezelfde richting beweegt als de koers. Bij een stijgende koers, maakt de RSI dan ook hogere toppen. Je kan dan met de trend mee beleggen.

RSI convergentie

Er kan ook sprake zijn van divergentie. Dit gebeurt wanneer de RSI in een andere richting beweegt dan de koers. De koers kan dan omslaan.

RSI divergentie

MACD indicator

Een andere indicator die veel gebruikt wordt bij technische analyse is de MACD. MACD staat voor Moving Average Convergence Divergence en kijkt naar het 12- en 26- daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde. Het 26-daags gemiddelde wordt vervolgens afgetrokken van het 12 daags gemiddelde.

Deze lijn ligt vervolgens rond het nulpunt. Aan de hand van de beweging kan je de MACD gebruiken als koop- of verkoopsignaal:

 • Doorkruist hij 0 naar boven? Dan kan kopen slim zijn.
 • Doorkruist hij 0 naar beneden? Dan kan verkopen slim zijn.

Moving averages

Moving averages geven de gemiddelde bewegingen van de koers over een langere periode weer. Interessante lijnen om naar te kijken zijn de EMA van 50 en 200. Beide lijnen moeten zich beneden de koers bevinden om een koopsignaal te vinden en boven de koers om een verkoopsignaal te vinden. 

In sommige gevallen kunnen de moving averages ook als weerstand of ondersteuning dienen. Dit werkt eigenlijk hetzelfde als bij normale horizontale niveaus. Botst de koers meerdere keren tegen een lijn aan? Dan kan je de betreffende moving average als weerstand of ondersteuning behandelen.

Moving averages

Patronen

Veel beleggers die technische analyse uitvoeren, gaan ook op zoek naar specifieke patronen. Patronen kunnen hierbij zowel een voortgang aangeven als een omkeer.

Kop- en schouderpatroon

Het kop- en schouderpatroon is één van de bekendste technische patronen die er bestaat. Het patroon geeft het einde van de trend aan en is dan ook een duidelijk omkeer patroon.

Dit patroon bestaat uit twee schouders en een kop. De schouders zijn kleine stijgingen en dalingen. De kop moet er bovenuit steken en is een sterkere stijging en daling. Belangrijk is hierbij de zogenaamde neklijn die als ondersteuning dient voor beide schouders.

Kop en schouderpatroon

Vlagpatroon

Een ander bekend patroon is het vlagpatroon. Dit is een goed voorbeeld van een patroon dat een voortgang aangeeft. Een vlagpatroon is een situatie waarbij de koers tijdelijk in een andere richting beweegt. Je kan bij deze richting een weerstand en ondersteuning plaatsen. Uiteindelijk beweegt de koers echter weer verder in de richting van de trend.

Het handelsvolume ligt doorgaans laag wanneer het vlagpatroon plaatsvindt. Tijdens de trendvoortzetting ligt het volume weer hoger.

Op welke tijd handel je?

Je kan grafieken altijd bekijken op verschillende schalen. Wanneer je naar de maandgrafiek kijkt, weergeeft elke candle één maand. Op de maandgrafiek kan je de dominante trend ontdekken.

Wanneer je echter actiever wilt handelen, is het interessanter om naar bijvoorbeeld de dag grafiek te kijken. Wel is het altijd verstandig om eerst op een grotere tijdsschaal te kijken. Op die manier begrijp je het grotere plaatje beter.

Hoe voor je goede technische analyse uit?

Je kent nu de basis van technische analyse. Zoals je hebt gelezen zijn er veel elementen waar je van gebruik kunt maken. Denk hierbij aan onder andere:

 • Horizontale niveaus
 • Candlesticks
 • Indicatoren
 • Patronen

Een goede belegger combineert altijd meerdere technische analyses. Neem geen beslissing op basis van alleen een candlestick. Het horizontale niveau en de algemene trend is altijd van belang. Je gebruikt candlesticks, indicatoren en patronen voornamelijk om meer bevestiging te vinden voor je belegging.

Het is daarnaast enorm belangrijk om een goede risico- tot rendementsverhouding toe te passen. Plaats alleen beleggingen waarbij je een positief potentieel rendement kunt behalen:

 • Potentiële winst: €10, potentieel verlies: €5. Dit is een gunstige belegging.
 • Potentiële winst: €5, potentieel verlies: €5. Dit is een minder gunstige belegging.
 • Potentiële winst: €5, potentieel verlies: €10. Dit is een ongunstige belegging.

Maak ook altijd gebruik van een stop loss. Een stop loss is het moment waarop je automatisch je verlies pakt. Het niveau waarop het toepassen van de stop loss verstandig is, bepaal je aan de hand van technische analyse.

Eerst goed oefenen!

Het is belangrijk om eerst goed te oefenen met technische analyse. Dit kan je doen door op papier fictieve beleggingen bij te houden. Beter nog is het om een gratis demo te openen bij een broker. Met een demo kan je geheel risicoloos fictief beleggen waardoor je de fijne kneepjes van het vak onder de knie kunt krijgen.

Wil je weten waar je het beste een gratis demo kunt openen om met technische analyse te oefenen? Klik dan op de onderstaande knop:

Gratis demo