Swaps en beleggingen: de soorten

Eén van de afgeleide producten die op de beurs wordt verhandeld zijn swaps. Deze term is afkomstig van het Engelse werkwoord 'to swap' ofwel 'omwisselen'. Een swap is dus niet meer dan een financieel instrument waarbij partij A een risico, valuta of kasstroom inwisselt tegen dat van partij B. De twee items die het onderwerp zijn van een swap worden ook wel de legs genoemd van de swap. Er zijn vijf belangrijke soorten swaps die we in dit artikel zullen behandelen.

De renteswap

swap valutaBedrijven of beleggers zullen renteswaps gebruiken om het renterisico dat ze op dat moment lopen af te dekken. Bij de transactie van een renteswap wordt er vaste rente afgesproken. De koper van een renteswap betaald dan de vastgelegde rente aan de verkoper, terwijl de verkoper vervolgens de rente betaald aan de heersende marktinterest aan de schuldeiser van de koper. Merk op dat de hoofdsom niet wordt uitgewisseld: enkel de rente is onderwerp van de swap. Met zo'n renteswap heeft de koper zekerheid over de te betalen rente en draagt hij het renterisico over aan de verkoper.

Valutaswap

Een valutaswap is een overeenkomst waarin twee partijen bepaalde valuta voor een bepaalde tijd met elkaar ruilen. De twee legs in deze swap zijn de contante poot en de termijnpoot. Bedrijven maken gebruik van valutaswaps als ze op een gegeven moment een overvloed hebben aan een valuta's, maar wel weten dat ze deze in de toekomst nodig zullen hebben.  Voor Europese bedrijven die kopen en verkopen in een buitenlandse munt is dit een goede optie. Zij moeten hierdoor geen wisseltransacties uitvoeren om tijdelijke overschotten of tekorten om te zetten naar euro's, maar kunnen hiervoor swaps gebruiken.

Credit default swap

Een credit default swap wordt gebruikt om in te dekken tegen de wanbetaling van een partij. De koper van een credit default swap draagt het risico van wanbetaling over aan de verkoper van deze swap. Voor een periodiek bedrag is de koper dan beschermd. In het geval van wanbetaling of faillissement zal de verkoper van de swap de schuld van het failliete bedrijf vergoeden aan de koper. Credit default swaps liggen aan de basis van het faillissement van de Amerikaanse bank Lehman Brothers. De bank kon de verplichtingen van de uitgegeven credit default swaps niet nakomen toen de financiële crisis in alle hevigheid uitbrak.

Total return swap

Een total return swap houdt in dat de koper van deze swap alle opbrengsten ontvangt van een onderliggend asset. In ruil hiervoor krijgt de verkoper een periodieke betaling van de koper. 

Equity swap

Een equity swap is een speciale vorm van een total return swap.  Bij een equity swap garandeert de koper zich van alle opbrengsten van een aandeel, of van een combinatie van aandelen. Bij een equity swap heeft de koper niet het stemrecht van de aandelen.