Waarom stijgen en dalen aandelen en hoe profiteer je ervan?

Dagelijks zie je de beurskoersen flink op en neer gaan. De ene dag kan een aandeel een paar procent stijgen en weer een andere dag kan de koers flink onderuit gaan. De beurs is eigenlijk altijd in beweging. Maar hoe kan het eigenlijk dat de koersen van aandelen zoveel stijgen en dalen en kan je zelf profiteren van deze koersontwikkelingen?

Direct je antwoord vinden:

Waarom bewegen aandelen?

Aandelen stijgen en dalen door de invloed van vraag en aanbod. Het principe achter de prijs van een aandeel is dan ook erg simpel. Op de effectenbeurs is de prijs van een aandeel altijd de prijs waarbij er een zelfde hoeveelheid van kopers en verkopers zijn. Dit is ook vrij logisch. Bedenk maar eens wat er zou gebeuren wanneer dit niet het geval zou zijn.

Stel dat de prijs van een aandeel 10 euro is, terwijl er alleen voldoende vraag voor het aanbod is bij 9 euro. De prijs daalt vervolgens automatisch: meer mensen willen hun aandelen immers kwijt en dit lukt niet tegen de huidige prijs van 10 euro. Uiteindelijk ontstaat er dus altijd weer een balans op de aandelenmarkt.

Bedenk daarbij ook dat de aandelenmarkt wordt gebruikt door miljoenen beleggers tegelijkertijd. Dit alles gebeurt dan ook binnen seconden of zelfs microseconden.

Aandelen dalen stijgen

Waarom stijgen aandelen?

Het is nu duidelijk waarom aandelen bewegen, maar waarom stijgen aandelen nu eigenlijk? Hier kunnen allerlei redenen achter zitten. De bewegingen van aandelen zijn in ieder geval niet geheel rationeel te verklaren. Wanneer dit het geval zou zijn, zouden de grote investeringsbanken waarschijnlijk hetzelfde advies geven voor aandelen. In de praktijk kan de ene bank echter adviseren om een aandeel te kopen en een andere bank kan je adviseren om hetzelfde aandeel te verkopen.

Het draait dus in ieder geval niet om objectieve cijfers. Nee, bij de handel in aandelen draait het vooral om meningen. Mensen trekken hun conclusie aan de hand van uiteenlopende combinaties van sterke en zwakke punten die samenhangen met een aandeel. De aandelenmarkt is hierbij neutraal: het gaat er dus niet om dat de reden hout snijt.

Wanneer genoeg mensen een foutieve reden geloven, heeft dit effect op de koers. Bedenk immers dat de aandelenprijs niet tot stand komt op basis van echte resultaten. Nee, bij beleggingen in aandelen draait het volledig om de combinatie van alle meningen van alle beleggers op dit moment. Redenen die mensen kunnen gebruiken om een aandeel te kopen zijn bijvoorbeeld:

  • Een nieuw gelanceerd product lijkt veelbelovende resultaten neer te zetten.
  • Het aandeel is relatief goedkoper dan die van de concurrenten.
  • De nieuwe directeur lijkt met erg veel enthousiasme aan de slag te gaan.
  • Er is een grote kans op een overname wat de prijs van een aandeel kan verhogen.
  • Je verwacht dat een bedrijf meer winst gaat maken dan verwacht.

Waarom dalen aandelen dan?

Eigenlijk is de reden achter het dalen van aandelen identiek aan de reden voor het stijgen van aandelen. Mensen trekken hun conclusies op basis van verschillende factoren. Wanneer meer mensen tot een negatieve conclusie komen, daalt een aandeel. Mogelijke redenen voor het verkopen van een aandeel kunnen zijn:

  • Het bedrijf heeft aangegeven minder dividend uit te gaan keren.
  • Het gaat slecht met de economie en er zit waarschijnlijk een rem op de groei.
  • Nieuwe wetten gaan het moeilijk maken om de winstgevendheid vast te houden.
  • Een slecht humeur of slecht weer leidt tot een pessimistische kijk.
  • Je hebt geld nodig voor de aanschaf voor een koelkast.

Zoals je ziet hoeven redenen om aandelen te kopen of verkopen absoluut niet objectief of rationeel te zijn. Dit verklaart dan ook dat de aandeelkoersen soms zo willekeurig kunnen stijgen en dalen.

Weetje: wat betekent bull & bear?

Op Wall Street zeggen ze niet dat de aandeelkoersen stijgen of dalen. Nee, ze gebruiken de termen bull en bear. Een bull richt zijn hoorns omhoog en een stier is dan ook het teken geworden van stijgende koersen. Een bear richt zijn poten omlaag en een beer is dan ook het teken geworden van dalende koersen.

Een bullmarkt is dan ook een voornamelijk stijgende markt en een bearmarkt is een voornamelijk dalende markt.

Kan je de beurskoers voorspellen?

Juist doordat de redenen voor het kopen en verkopen van aandelen zo willekeurig zijn, is het lastig om de beurskoers te voorspellen. Dit heeft vooral betrekking op de invloed van nieuws. De algemeen beschikbare informatie zit vaak direct verwerkt in de koers. Dit komt doordat professionele beleggers bovenaan de piramide deze informatie vaak snel doorkrijgen. Het heeft dan ook geen nut om een beslissing te nemen op basis van een artikel dat je deze ochtend in de krant leest.

Op de lange termijn doen analisten het dan ook niet veel beter dan de markt. De analisten voor grote bedrijven gaan doorgaans uit van de algemeen geldende informatie. Ze kunnen immers geen koopadvies opstellen op basis van een onderbuikgevoel. Slechts een klein percentage van de professionele beleggers weet dan ook consistent de markt te verslaan.

Zelf de markt verslaan

Wil je zelf de markt verslaan? Dat is op zijn minst uitdagend. Je moet er in ieder geval voor zorgen dat je interpretatie van de feiten beter is dan die van miljoenen andere beleggers. De nieuwsstroom is voor iedereen gelijk, dus daar kan je je voordeel niet uit halen. Toch is het mogelijk om betere beleggingsresultaten neer te zetten dan een professionele belegger.

Hiervoor heb je vaak wel een edge nodig. Wanneer je bijvoorbeeld actief bent in een bepaalde sector, heb je een beter beeld van de laatste ontwikkelingen. Je begrijpt dan vaak beter dan een professionele analist hoe de markt zich in de toekomst zal ontwikkelen.

Bij kleinere bedrijven kan je zelf ook op onderzoek gaan. Zie je bijvoorbeeld dat een lokale supermarktketen steeds minder bezoekers ontvangt? Dit kan een signaal zijn dat het niet zo goed gaat met de supermarkt. Bij grotere bedrijven is dit natuurlijk lastiger aangezien het ook gewoon kan gaan om een slecht presterende filiaal.

Wanneer je beter wilt voorspellen of de beurskoersen gaan stijgen of dalen, kan je zelf uitgebreide analyses toepassen. Enkele voorbeelden van analyses die kunnen werken zijn: