Wat is speculatie?

Wat is speculatie nou eigenlijk? Je hoort het woord vaak, maar wat bedoelen ze er mee? Speculeren, speculaties, speculanten, allerlei vormen van speculatie. Wij leggen het u uit in dit artikel.

Wat betekent speculatie?

speculatieDe definitie van speculatie is: Het kopen of verkopen van effecten om snel winst te maken. Het is dus een transactie die enkel gericht is op het maken van winst. Speculatie is mogelijk met verschillende dingen, van aandelen tot goederen. De risico’s van speculaties zijn groter als de risico’s waar mee je te maken hebt bij normaal beleggen. Indien u er zelf niet zoveel van af weet kunt u het speculeren ook uit handen geven, u moet dan van te voren duidelijk maken hoeveel winst en hoeveel risico u wilt nemen.

Hoe werken speculanten?

Een speculant springt in op koersdalingen of koersstijgingen, dit doet hij zodat hij de producten zonder al te veel kosten te maken kan verkopen met winst. Een speculant doelt op korte termijnverschillen tussen aankoop en verkoop prijs zodat hij op zijn producten veel winst kan maken.

Tegen speculatie

Volgens vele tegenstanders van speculatie is speculatie heel riskant en volgens hun ook nutteloos. Volgens de tegenstanders leidt het vaak tot volstrekt onnodige dingen bijvoorbeeld dat de speculatie in de woningbouw tot leegstand zou kunnen leiden, dit zou dan weer zorgen voor het kraken van woningen. Niets positiefs aan aldus de tegenstanders.

Voor speculatie

short shellingSpeculatie heeft ook voorstanders, de voorstanders wijzen u op de positieve effecten van speculatie. Wanneer de speculanten een aandeel of valuta vertrouwen en het gaat minder goed met het aandeel of valuta, speculeren ze op een later herstel en worden de koersdrukkende effecten getemperd.

Short selling bij speculatie

Een heel goed voorbeeld van speculatie is de zogenoemde short selling, bij short selling wordt gegokt op een waardedaling. Er zijn vele derivaten die op de beurs een bijdragen leveren aan deze speculatie.