Hoeveel zijn pips waard?

In dit korte artikel bekijken we wat pips nu eigenlijk zijn. Wanneer je gaat beleggen in Forexparen zal dit namelijk een erg belangrijke term zijn die je nog met regelmaat zal gebruiken. Eigenlijk kan je pips zien als een universele meeteenheid waardoor je resultaten duidelijk kan uitzetten ondanks de verschillende waardes van onder andere valuta’s. Vergelijk het maar met kilometers en kilo’s die wereldwijd tevens grootschalig geaccepteerd zijn.

Waarom pips? Het is voor iedereen duidelijker wat voor resultaten je hebt behaald met je beleggingen. Aangezien de onderlinge verhoudingen tussen valutaparen steeds fluctueren is het praktischer om een duidelijke eenheid als de pip te gebruiken.

Hoeveel is één pip waard?

pipsHoeveel één pip precies is kan nog wel eens verschillen. Bij de meeste valuta paren is één pip een wijziging van de vierde decimaal. Stel dat het paar EUR/USD van 1.4250 naar 1.4251 gaan dan is er sprake van een toename van één pip. (1/100 cent) Deze waarde is echter alleen van toepassing op valuta’s die met vier decimalen worden aangegeven, bij de Japanse yen is het zo dat er slechts twee decimalen achter de komma staan.

Wanneer de Japanse yen van 94 naar 94.22 stijgt is de koers dus toegenomen met 22 pips. Overigens zijn er ook brokers alwaar de koersen worden weergeven tot wel vijf of zes cijfers na de komma: dit zijn echter geen pips maar 1/10 en 1/100 pips.

Extra informatie: pipettes
Veel brokers maken gebruik van gedeeltelijke pips of ook wel pipettes. Wanneer een broker bij paren als EUR/USD 5 decimalen weergeven en bij GBP/JPY 3 decimalen is er sprake van gedeeltelijke pips.

Waarvoor kan je pips gebruiken?

  • Voor het bepalen van het bedrag aan transactiekosten dat je moet betalen.
  • Voor het berekenen van het bedrag dat je inzet op je positie

Transactiekosten berekenen

De transactiekosten staan bij veel brokers aangegeven in pips. Wanneer de kosten op het paar EUR/USD bijvoorbeeld 2 pips bedragen betekent dit dat je de kosten per transactie kunt berekenen door 0,0002 te vermenigvuldigen met het bedrag waarmee je handelt. Wanneer je bijvoorbeeld 1000 EUR/USD koopt betaal je 1000 X 0,0002 = 0,2 aan transactiekosten. 

Bepalen bedrag dat je inzet

Je kunt ook bepalen welk bedrag je inzet door pips te gebruiken. Bepaal eerst waar je de stop loss plaatst en bereken wat het maximale aantal pips zijn dat je kan verliezen op de positie (prijs waarop je instapt - stop loss). Bepaal vervolgens hoeveel je maximaal wilt verliezen (bijvoorbeeld één procent van je accountgrootte). Vervolgens kan je het bedrag per pip bepalen, namelijk door het aantal pips risico te delen door het maximale risico op de positie.

Bij een dollar account kan je direct bepalen hoeveel lots je moet openen: je kan deze waarde dan simpelweg delen door tien. Bij een euro account moet je deze waarde eerst omrekenen naar euro's en vervolgens delen door tien. 

Moet je echt wat doen met pips?

Voor de beginnende belegger misschien fijn om te weten: pips heb je eigenlijk niet nodig om te beleggen! Bij brokers worden je winsten automatisch berekent en doordat je bij brokers als Plus 500 kunt beleggen met eenvoudige software hoef je eigenlijk nooit lots of pips te berekenen... dat scheelt!