Kosten beleggen

Hier kan je meer leren over de kosten van beleggen.

Hoeveel kost beleggen?

Met beleggen kun je heel veel geld verdienen, echter kun je er ook heel veel geld mee verliezen. Beleggen kost geld, er zijn redelijk wat kosten aan verbonden. Als belegger betaal je provisie aan tussenpersoon of bank, transactieprovisie, jaarlijkse bewaarloon, beheervergoeding voor beleggingsfonds of vermogensbeheerder en niet te vergeten de transactiekosten.

De kosten die je maakt tijdens het beleggen

beleggenAls belegger maak je kosten, dit hoort bij het vak. Met beleggen kan heel veel geld te verdienen zijn, echter moet de belegger wel rekening houden met kosten, kosten zoals: bewaarloon, transactieprovisie, transactiekosten, beheervergoeding enzovoort. De kosten kunnen dodend zijn, daarom is het heel verstandig om onderzoek te plegen naar de kosten die je gaat maken en om vervolgens de kosten met elkaar te vergelijken. Soms is het namelijk heel eenvoudig om de kosten drastisch te verlagen. Een belegger die heel actief is op de markt maakt jaarlijks namelijk soms wel tientallen procenten van het belegde geld aan kosten. Pas dus op dat het beleggen rendabel blijft!

De transactiekosten

Bij het beleggen is er altijd een bank vereist, de bank zorgt er voor dat de belegger aandelen, obligaties en opties kan kopen, de bank brengt hier natuurlijk kosten voor in rekening. Het komt er op neer dat de bank beleggen mogelijk maakt. Iets wat gek is, is dat elke bank een ander tarief hiervoor hanteert. Voor een belegger is het dus heel normaal of de verschillende banken met elkaar te vergelijken. Iets wat je altijd betaald bij de bank is verkoopprovisie en bewaarloon. Bij de verkoopprovisie en bewaarloon komt een vast tarief per transactie erbij en ook een percentage van de aankoopwaarde. Hoe goedkoper het aandeel, obligatie of optie is, hoe groter dit percentage is. Kleine beleggingen zijn dus relatief heel onvoordelig.

 

Swaps en beleggingen: de soorten

Eén van de afgeleide producten die op de beurs wordt verhandeld zijn swaps. Deze term is afkomstig van het Engelse werkwoord 'to swap' ofwel 'omwisselen'. Een swap is dus niet meer dan een financieel instrument waarbij partij A een risico, valuta of kasstroom inwisselt tegen dat van partij B. De twee items die het onderwerp zijn van een swap worden ook wel de legs genoemd van de swap. Er zijn vijf belangrijke soorten swaps die we in dit artikel zullen behandelen.

De renteswap

swap valutaBedrijven of beleggers zullen renteswaps gebruiken om het renterisico dat ze op dat moment lopen af te dekken. Bij de transactie van een renteswap wordt er vaste rente afgesproken. De koper van een renteswap betaald dan de vastgelegde rente aan de verkoper, terwijl de verkoper vervolgens de rente betaald aan de heersende marktinterest aan de schuldeiser van de koper. Merk op dat de hoofdsom niet wordt uitgewisseld: enkel de rente is onderwerp van de swap. Met zo'n renteswap heeft de koper zekerheid over de te betalen rente en draagt hij het renterisico over aan de verkoper.

Valutaswap

Een valutaswap is een overeenkomst waarin twee partijen bepaalde valuta voor een bepaalde tijd met elkaar ruilen. De twee legs in deze swap zijn de contante poot en de termijnpoot. Bedrijven maken gebruik van valutaswaps als ze op een gegeven moment een overvloed hebben aan een valuta's, maar wel weten dat ze deze in de toekomst nodig zullen hebben.  Voor Europese bedrijven die kopen en verkopen in een buitenlandse munt is dit een goede optie. Zij moeten hierdoor geen wisseltransacties uitvoeren om tijdelijke overschotten of tekorten om te zetten naar euro's, maar kunnen hiervoor swaps gebruiken.

Credit default swap

Een credit default swap wordt gebruikt om in te dekken tegen de wanbetaling van een partij. De koper van een credit default swap draagt het risico van wanbetaling over aan de verkoper van deze swap. Voor een periodiek bedrag is de koper dan beschermd. In het geval van wanbetaling of faillissement zal de verkoper van de swap de schuld van het failliete bedrijf vergoeden aan de koper. Credit default swaps liggen aan de basis van het faillissement van de Amerikaanse bank Lehman Brothers. De bank kon de verplichtingen van de uitgegeven credit default swaps niet nakomen toen de financiële crisis in alle hevigheid uitbrak.

Total return swap

Een total return swap houdt in dat de koper van deze swap alle opbrengsten ontvangt van een onderliggend asset. In ruil hiervoor krijgt de verkoper een periodieke betaling van de koper. 

Equity swap

Een equity swap is een speciale vorm van een total return swap.  Bij een equity swap garandeert de koper zich van alle opbrengsten van een aandeel, of van een combinatie van aandelen. Bij een equity swap heeft de koper niet het stemrecht van de aandelen.