Hoeveel rendement kan je behalen met beleggen?

Mensen beleggen omdat ze een hoger rendement willen behalen. Sommige partijen beloven beleggers al snel een rendement van tientallen procenten. Dit is echter zelden realistisch. Hoeveel rendement kan je nu verwachten met de bekendste beleggingsproducten?

Wat zijn realistische rendementen?

  • Sparen: een erg klein risico met vaak een negatief rendement.
  • Obligaties: een relatief klein risico met een rendement van gemiddeld 5%.
  • Vastgoed: een gemiddeld risico met een rendement van gemiddeld 6-9%
  • Aandelen: een wat hoger risico met een rendement van gemiddeld 9-12%
  • Derivaten: hoge risico’s met rendementen die kunnen oplopen tot 100%
  • Alternatieve beleggingen: variabele maar vaak hogere risico’s en rendementen.

Wat is het rendement op aandelen?

Op de korte termijn is het erg lastig om een uitspraak te doen over het rendement op aandelen. Dit komt doordat de aandeelkoersen erg volatiel of bewegelijk zijn. Het maakt nogal een verschil of je je aandelen kocht aan het begin van de kredietcrisis in 2008 of enkele jaren later toen de koersen begonnen te herstellen. Het verschil in rendement zou tientallen procenten bedragen!

Op de langere termijn kan je beter een uitspraak doen over het rendement op aandelen. Historisch gezien doen aandelen het beter dan andere beleggingscategorieën. In de afgelopen eeuw lag het rendement rond de 9 procent en na de Tweede Wereldoorlog lag dit percentage zelfs boven de 10 procent. Een realistisch rendement op aandelen ligt dus tussen de 7 en 12 procent.

Het is natuurlijk belangrijk om te bedenken dat resultaten uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst. Verder maakt het veel uit op welk moment je instapt op aandelen. Wanneer je het gemiddelde rendement op aandelen wilt behalen, is het dan ook verstandig om gespreid in te stappen. Op die manier voorkom je dat je net al je geld inzet op de top van de markt. Wil je meer weten over beleggen in aandelen? Klik dan hier!

Waar komt dit rendement vandaan?

Beleggers maken altijd de afweging op een effect meer gaat opleveren dan een ander.  Het effect moet ook in verhouding zijn met het risico dat je loopt. Aandelen zijn bijvoorbeeld risicovoller dan obligaties en hier willen beleggers een zogenaamde premie voor ontvangen. Deze risicopremie ligt volgens de London Business School zo rond de 5 procent.

De ondernemer die een bedrijf start wil ook een positief rendement behalen. Wanneer dit niet het geval was, kon hij zijn geld beter op een relatief risicovrije spaarrekening zetten. Het verwachte rendement op aandelen ligt dan ook altijd boven het verwachte rendement op spaarrekeningen. Lukt dit niet? Dan zie je de koers van het aandeel al snel flink dalen.

Het rendement op aandelen van een bedrijf moet ook boven dat van de leningen plus rente liggen. Uiteindelijk moet het bedrijf de leningen immers terug kunnen betalen. Het te verwachten rendement van een bedrijf op de lange termijn ligt dan ook boven het rentepercentage dat het bedrijf via bijvoorbeeld uitgegeven obligaties betaald.

Hoeveel rendement beleggen

Wat is het rendement op obligaties?

Het gemiddelde rendement op obligaties bedraagt ongeveer 5 procent. Het rendement op staatsobligaties ligt vaak een procent lager en het rendement op bedrijfsobligaties enkele procenten hoger. De rendementen op de korte termijn kunnen bij obligaties echter ook sterk wisselen.

Zo neemt de gevraagde rente op obligaties toe bij een stijgende marktrente. Het is dan immers minder aantrekkelijk om geld te verplaatsen van een vrij risicoloze spaarrekening naar een meer risicovolle obligatie.

Wanneer beleggers bereid zijn om grotere risico’s te nemen en ze minder bang zijn voor faillissementen, zie je dat het rendementsverschil tussen staatsobligaties en bedrijfsobligaties weer afneemt. In tijden van crisis zie je dat de gevraagde rendementen op obligaties juist weer toenemen.

Er bestaan ook obligaties met een relatief gezien hoog rendement, denk hierbij aan negen of tien procent. Deze obligaties kennen doorgaans een hoger risico op faillissement. Wanneer de kredietwaardigheid van een obligatie lager ligt, vragen beleggers een hoger rendement om te compenseren voor het risico. Wil je meer weten over obligaties? Klik dan hier!

Hoeveel rendement behaal je op vastgoed?

Het gemiddelde rendement op vastgoed ligt tussen de 6 en 9 procent. De risico’s van vastgoed bevinden zich tussen die van aandelen en obligaties. Je kunt met vastgoed rendement behalen door de waardestijging van je woning en door het verhuren van je woning. Wanneer je een woning niet verhuurt, behaal je er vanzelfsprekend een lager gemiddeld rendement mee.

Ook met vastgoed is het moment waarop je instapt essentieel. Er zijn perioden waarin de huizenmarkt het enorm goed doet. Na de kredietcrisis krabbelde de woningmarkt in Amsterdam en omstreken bijvoorbeeld sterk op. Een verdubbeling van de waarde van een huis over een periode van meerdere jaren was niet ongekend. In andere perioden zijn huizen echter niet aan te slijten en kan er zelfs sprake zijn van dure leegstand.

Bij beleggingen in vastgoed moet je ook rekening houden met je financieringskosten. Veelal sluit je bij de aanschaf van een huis een hypotheek af. Wanneer de rente op de hypotheek stijgt en je rentevast periode afloopt kan je rendement plotseling sterk dalen of zelfs negatief worden! Zeker wanneer de huizenprijzen tegelijkertijd dalen kan dit een duur grapje worden. Meer weten over vastgoed? Klik dan hier!

Welk rendement behaal je op geld?

Het rendement op een spaarrekening op de lange termijn is eigenlijk altijd negatief. Dit komt doordat de rente niet op kan boksen tegen de inflatie en belastingdruk op je spaargeld. Geld sparen heeft over een langere periode nooit geleid tot het hoogste rendement. Sparen doe je dus alleen met grote bedragen wanneer je een dief van eigen portemonnee wilt zijn.

Vanzelfsprekend is het wel belangrijk om altijd voldoende liquide middelen achter de rug te hebben. Het is dan ook aan te raden om in ieder geval een bankrekening met wat spaartegoeden aan te houden.

Hoeveel rendement behaal je met derivaten?

Er bestaan verschillende soorten derivaten: denk hierbij aan bijvoorbeeld CFD’s, opties en futures. Derivaten kennen een hoger risico dat de andere beleggingsproducten die besproken zijn op deze pagina. Derivaten worden dan ook vaak gebruikt voor beleggingen op de korte termijn waarmee je kunt inspelen op koersstijgingen en koersdalingen.

Wanneer je weet wat je doet, kan je met derivaten rendementen van tientallen procenten behalen op jaarbasis. Dankzij de aanwezigheid van een hefboom kan je met een kleiner bedrag grotere resultaten neerzetten. Wanneer je maar wat aanklooit kan je echter een fors negatief rendement behalen met derivaten. Dit overkomt dan ook veel beginnende beleggers. Het is dan ook aan te raden om het beleggen in derivaten eerst gratis uit te proberen door middel van een demo.

Wil je meer weten over derivaten? Klik dan hier!

Hoeveel rendement behaal je met alternatieve beleggingen?

Onder het kopje alternatieve beleggingen vallen allerlei producten. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om een zeldzame postzegel die in een jaar tijd 200% in waarde toeneemt. Het kan ook gaan om cryptocurrencies die soms wel duizenden procenten stegen in een korte periode.

Bij alternatieve beleggingen geldt echter net zoals bij alle andere beleggingen dat risico en rendement samenhangen. Alternatieve beleggingen die een hoog rendement beloven, kennen vaak ook hoge risico’s. Bovendien vallen veel alternatieve beleggingen niet onder het toezicht van de AFM waardoor je extra waakzaam moet zijn voor de risico’s.