Beleggen met hefboomproducten.

Een hefboomproduct geeft de mogelijkheid om met een relatief kleine investering in te spelen op een koersstijging of koersdaling. De hefboom versterkt het effect van de koersbeweging. Met deze producten is het mogelijk om met een relatief kleine investering een hoog rendement behalen, maar daar staan vaak hoge kosten, en een hoog risico tegenover.

Hefboomproducten worden uitgegeven door grote financiële instellingen. Voorbeelden van hefboomproducten zijn Turbo’s, Sprinters, Speeders en Boosters. Dit zijn hetzelfde type producten, maar van verschillende uitgevers. ING staat bekend om zijn ING Sprinters. Goldman Sachs en BNP Paribas zijn voorbeelden van uitgevende financiële instellingen die het een Turbo noemen. DEGIRO biedt u de mogelijkheid om deze producten op de beurs te kopen. Hefboomproducten hebben altijd specifieke voorwaarden en werkwijze, het is belangrijk deze te kennen voordat u erin belegt. U kunt deze informatie terugvinden onder het kopje 'Documenten' bij het betreffende product op ons beleggingsplatform of op de website van de uitgevende instelling.

Kenmerken hefboomproducten

Hefboomproducten zijn complexe financiële producten waarmee kan worden ingespeeld op een stijging of een daling van een onderliggende waarde. Voorbeelden van populaire onderliggende waarden zijn individuele aandelen, indices, grondstoffen of valutaparen. Verwacht u een stijging? Dan kunt u een zogenaamd long-product kopen, terwijl u met een short-product profiteert van een daling. De hefboom van een hefboomproduct geeft aan hoeveel sneller de waarde van een hefboomproduct verandert vergeleken met de onderliggende waarde. Een hefboomproduct op het aandeel Royal Dutch Shell met een hefboom van vijf zal dus met vijf procent veranderen als het aandeel Royal Dutch Shell met 1 procent verandert.

Stop loss-niveau, financieringsniveau en ratio

Een hefboomproduct kent altijd drie kernelementen. Een stop loss, een financieringsniveau en een ratio. Bij een long-product koopt de uitgevende instelling een onderliggende waarde zoals een aandeel. Een groot deel van deze aankoop wordt door de uitgever gefinancierd. Het bedrag dat door de uitgever is gefinancierd wordt aangegeven middels het financieringsniveau. Hoe dichter het financieringsniveau bij de prijs van het aandeel zit, hoe groter de hefboom is.

Is de koers van het product onder het financieringsniveau? Dan kan de financierende partij de inleg niet meer geheel terugkrijgen. Daarom hebben deze producten een stop loss-niveau. Zodra deze vooraf aangegeven koers wordt bereikt, wordt het product automatisch beëindigd. Tot slot wordt er ook een ratio gegeven. Deze factor laat zien hoeveel producten u dient aan te kopen om één stuk van de onderliggende waarde te volgen. Is de ratio bijvoorbeeld tien, dan bent u met één Turbo 0,1 keer belegd in de onderliggende waarde.

Meer weten?

Bezoek het kenniscentrum van DEGIRO voor verdere uitleg over hoe te beleggen met hefboomproducten. Hierin komen de volgende punten ook aan bod.

  • Voorbeeld hefboomproduct
  • Kosten hefboomproducten
  • Afwijkende hefboomproducten

De informatie in dit artikel is niet geschreven voor adviesdoeleinden en heeft evenmin als doel om investeringen aan te bevelen. Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

Auteur: Ron Smid