Fundamentele en technische analyse

Om heel eerlijk te zijn maak ik maar beperkt gebruik van analyse, niet omdat ik dat niet kan maar omdat ik dat niet wil. Vaak bekijk ik de grafiek en bepaal ik de algemene trend, vervolgens gebruik ik alleen nog technische analyse om mijn trade goed te timen. Wanneer je je eigen strategie echter verder wilt perfectioneren kan je gebruik maken van fundamentele en technische analyse, twee factoren die veel invloed hebben op de koers en die je kunnen helpen bij het maken van de juiste beslissing.

Begrijp me niet verkeerd: de perfecte Forex strategie bestaat niet, en eigenlijk is beleggen in valuta net zoals het weer voorspellen: er is een behoorlijke zekerheid, maar het zeker weten kan eigenlijk niet. In deze les bestuderen we dan ook de belangrijkste factoren waarmee we toekomstige koersbewegingen kunnen voorspellen.

Fundamentele analyse toepassen

fundamentale analyseBij fundamentele analyse houd je bij je voorspellingen rekening met belangrijke macro economische cijfers. Door de economische kalender iedere dag te bekijken weet je welke beslissingen zich gaan voordoen en kan je op die manier besluiten of je een positie op het desbetreffende valuta paar wilt openen. In deze les behandelen we de basis van fundamentele analyse, later zullen we ook ingaan op technische analyse.

Factoren die een rol spelen

Aankondiging rentetarief

Eén van de belangrijkste economische indicatoren is het rentetarief. De centrale banken oefenen hierop de meeste invloed uit, aangezien zij de rente vaststellen. Wat de huidige rentestand is bepaald de vraag naar een valuta, een hoge rente trekt de betreffende valuta aan waardoor de koers zal stijgen. Een renteverandering  zorgt voor een sterke toename van de volatiliteit op de markt en kan, mits goed voorspeld, voor veel winst zorgen. 

Bruto Nationaal Product

Het BNP is een belangrijk cijfer voor het bepalen van de economische situatie binnen een bepaald land. Het BNP geeft een weergave van de productie binnen een land, en een hoog BBP betekent een hoog inkomen. Na het uitbrengen van een rapport rondom het BNP kan een negatief of juist positief effect optreden; het effect hangt vaak af van de relatieve toename of afname van het BBP in procenten tegenover de voorspelling.

Consumentenprijsindex of CPI

Het CPI is de voornaamste indicator voor de inflatie binnen een land. Door middel van het CPI cijfer is het mogelijk om de reeële waarde van het geld binnen een bepaald land in te schatten. Het cijfer is eenvoudig te vergelijken met andere perioden en een eventuele stijging of daling kan voor sterke koerswisselingen zorgen. Inflatie zorgt voor geldontwaarding en heef dus een negatieve invloed op de koers van de betreffende valuta.

Werkgelegenheid

Ook werkgelehenheidsindicatoren spelen een belangrijke rol binnen de gezondheid van het economische klimaat. Wanneer de werkgelegenheidscijfers verbeteren zal de koers van de betreffende valuta stijgen en vice versa.

Detailhandelsverloop

Dit cijfer wordt iedere maand uitgegeven en is een indicatie van het consumentenvertrouwen en de winsten die daardoor ontstaan bij de detaillisten. Dit cijfer wordt vaak gebruikt om de trend van de economie vast te stellen, maar er moet wel rekening gehouden worden met seizoensvariabelen.

Betalingsbalans

De betalingsbalans geeft het verschil tussen de export en import tussen verschillende landen aan. Wanneer de betalingsbalans positief is komt er meer binnen uit het buitenland dan er naar buiten gaat wat een positieve indicator is voor de economische situatie binnen het land van de betalingsbalans; de koers stijgt dan.

Fiscaal en monetair beleid land

Ook de overheid is een grote speler binnen de fundamentele analyse. Wanneer de belasting bijvoorbeeld daalt zullen investeringen toenemen wat de concurrentiepositie van het land en koers van de valuta ten goede kan komen.

Toepassen fundamentele analyse

Wanneer je gebruik wilt maken van fundamentele analyse is het van belang om je in te lezen. Bestudeer de economische gebeurtenis die plaats gaat vinden voor het valutapaar dat je gaat verhandelen en bekijk de voorspelling en de voorgaande resultaten.

Bedenk vervolgens wat de gevolgen van een eventuele daling of stijging van het desbetreffende cijfer zal betekenen voor de economie van het land en de stroom van de desbetreffende valuta. Vervolgens kan je hierop inspelen door bij een stijging long te gaan, of op een daling door short te gaan.

Tip: het is niet verstandig om per direct te gaan speculeren op basis van fundamentele analyse. Vooral in perioden met veel macro economische indicatoren is het erg lastig om de juiste richting te bepalen.

Technische analyse

technische analyseEen andere vorm van analyse is de technische analyse, en deze wordt vaak beschouwd als de eenvoudigere en daardoor vaak succesvollere methode. Bij de fundamentele methode gaat het immers om subjectieve factoren waarbij de mens een grote invloed uitoefent; bij de  technische methode gaat het echter alleen om wiskundige modellen en verhoudingen. Het gaat hier om abstracte gegevens waardoor we de richting van de koers op de korte termijn beter kunnen vaststellen.

Belangrijke technische gegegevens

  • Prijs open: openingsprijs begin periode
  • High: hoogste genoteerde koers binnen een periode
  • Low: de laagste koers binnen een periode
  • Close: slotkoers aan het einde van de periode
  • Volume: aantal transacties binnen een periode
  • Volume Interest: het aantal open posities op de markt binnen een bepaalde periode.

Technische analyse toepassen

Vooral de laatste twee factoren zijn erg lastig toe te passen, aangezien de Forex markt niet geheel transparant is.  Bij technische analyse gaat het echter om het waarnemen van de trend en het analyseren van de informatie die beschikbaar is. Hiervoor bestaan veel ingewikkelde wiskundige modellen die een indicatie geven van de situatie, maar uiteindelijkzal je als belegger toch de knoop moeten doorhakken. 

Wil je meer leren over het toepassen van technische indicatorenBekijk dan onze uitgebreide cursus over het toepassen van technische analyse op beleggen.info. de cursus heet beleggen in Forex cursus

Hoe te beginnen?

Fundamentele en technische analyse zijn allebei niet eenvoudig. Fundamentele analyse wordt vooraal gebruikt voor het voorspellen van de koers van een effect op de lange termijn, terwijl technische indicatoren vooral bruikbaar zijn op de korte- tot midellange termijn. 

Zelf gebruik ik momenteel voornamelijk technische analyse voor het bepalen van aantrekkelijke instapmomenten met een hoge kans op succes. Hierbij is het belangrijk om eerst de algemene trend of algemene beweging over een langere periode te bestuderen: denk hierbij aan een periode van drie tot zes maanden.

>> Perfectioneer je strategie of ga terug en << open en sluit posities.


Dit artikel maakt deel uit van de cursus Forex traden voor beginners met de artikelen:
Waarom Forex | Broker kiezen | Koersen begrijpen | Posities openen en sluiten | Analyse | Strategie