EFT beleggen verstandig?

eft tradingETF staat voor Exchange Traded Fund, populair gezegd een indextracker. Er is als voorbeeld een ETF met de naam AEX, deze ETF repliceert de index en belegt dus in exact dezelfde aandelen. Hoewel het woord 'fund' wordt gebruikt, komt er geen fondsbeheerder aan te pas. Dat is ook niet nodig want de ETF probeert geen index te verslaan, uitsluitend te repliceren.

Voordelen van EFT's

Het grote voordeel van ETFs is dat ze goedkoop zijn; zo zit er bijvoorbeeld geen management fee op. Een ander voordeel van de EFT is dat ze net als een aandeel dagelijks worden verhandeld. De meest verhandelde ETFs worden genoteerd in Amerika en daar is dan ook de grootste liquiditeit. Een bijkomend voordeel van ETFs die in America worden genoteerd is dat er tussen de bied- en de laatprijs miniem kleine marges zitten. Het valutarisico van een belegging kan voor 100% worden afgedekt, daar kan je bank of adviseur bij helpen.

Een ander groot voordeel van ETFs is dat je het als belegger zo gek niet kunt bedenken of er bestaat wel een ETF voor. Om een beter inzicht te krijgen in wat er mogelijk is, geef ik je hieronder graag een paar voorbeelden van verschillende sectoren- en asset categorieën waarin belegd kan worden. Ik heb hier gekozen voor de zogenoemde 'Blue Chips' onder de ETFs, om zoals gezegd een goede liquiditeit te waarborgen.

Het is ten alle tijden aan te raden om voordat je gaat beleggen, je goed te oriënteren en te laten adviseren door een professionele partij. Voor degenen die zelf geen tijd hebben om zich in de materie te verdiepen is het raadzaam het beheer van je portefeuille uit handen te geven aan een gespecialiseerde vermogensbeheerder. Ook is het verstandig om goed te letten op risicobeheer. De eerste winst komt tenslotte uit het niet verliezen. Alles bij elkaar is ETF beleggen wel verstandig naar mijn mening.