Verdieping

Economische Crissisen

Hoe hangen economische crissisen met elkaar, hoe ontstond de beurskrach en hoe zijn toekomstische economische crissisen zoveel mogelijk te voorkomen...

ingestuurd door A. Mostert, D.Molenaars, B.Rendering, studenten bedrijfskunde, chinawetenschappen en archeologie.
 

In dit PO zullen wij antwoord geven op de hoofdvraag: Wat waren de grote gevolgen van de crisis in de jaren 30 en hadden deze voorkomen kunnen worden? 

 

We beginnen met het bekijken van de situatie voor de beurskrach van 1929 in zowel Duitsland als Amerika. Door de situatie te bekijken kunnen we een verband leggen tussen de oorzaken en de economische crisis zelf.

 

Vervolgens zullen we bekijken wat de oorzaken van de beurskrach waren. Hierbij maken we onderscheid tussen de lange termijn aspecten die het risico opvoerde en de daadwerkelijke aanleiding.

 

De beurskrach had de nodige gevolgen voor grote delen van de wereld. We bekijken wat de directe gevolgen van de beurskrach waren voor het economisch en maatschappelijk klimaat van Amerika, om vervolgens te bekijken hoe deze crisis tevens Duitsland de afgrond in sleepte.

 

In de periode 1929-1945 groeide Duitsland uit van een verloren staat naar een machtig en groot rijk onder het bewind van de politicus Hitler. In de vierde deelvraag zullen we ingaan op de misschien wel indirecte gevolgen van de crisis: het proces waarin Hitler aan de macht wist te komen. Vervolgens onderzoeken we wat de rol van de economische crisis nu echt was in dit proces.

 

Om het werkstuk niet al te abstract te maken hebben we besloten om twee meer analytische vragen in de mix te gooien. In één deelvraag bekijken we hoe de Tweede Wereldoorlog voorkomen had kunnen worden met betrekking tot de crisis. Hierin analyseren we de verschillende oorzaken van de crisis om te bekijken of het verhelpen van de crisis ook de Tweede Wereldoorlog zou verhelpen.

 

Tot slot onderzoeken we ook wat we aan de historische kennis over de crisis hebben door een vergelijking te maken met de kredietcrisis die sinds 2007 mondiaal van toepassing is. In deze vergelijking bekijken we de verschillende oorzaken en gevolgen, en we analyseren waarom deze crisis geen wereldoorlog heeft veroorzaakt.


Al met al proberen we achter de invloed van de Beurskrach te komen en hopen we veel verbanden te kunnen leggen tussen de economische crisissen in het algemeen, zodat we er van kunnen leren en deze crisissen in de toekomst zoveel mogelijk kunnen voorkomen! Het is wellicht lastig, maar we kunnen soms meer leren van het verleden dan van het heden.

Toon #
Titel
Conclusie verdieping economische crissisen
Hoe staat de hedendaagse kredietcrisis in verhouding met de crisis van 1929?
Had de economische crisis van 1929 voorkomen kunnen worden?
Hoe kon Hitler, mede dankzij de beurskrach, aan de macht komen?
Wat waren de gevolgen van de beurskrach in 1929?
Hoe ontstonden de Beurskrach en de crisis?
Hoe was de situatie voor de beurskrach van 1929?