Nouriel Roubini hoe een depressie voorkomen

25 september 2011 - Reeds in 2005 voorspelde Nouriel Roubini dat er een crisis op de vastgoedmarkt zou uitbreken en dat deze crisis wereldwijde gevolgen zou hebben. In 2008 bleek dat hij gelijk had toen de financiële crisis uitbrak. Ondanks zijn eerdere uitspraken dat een double dip recessie onwaarschijnlijk is, acht hij de kans reëel dat een vergelijkbare crisis zich wel zal voordoen. Toch is het niet te laat en kunnen overheden maatregelen nemen om het tij te doen keren. In zijn publicatie “How to Prevent a Depression” stelt hij de maatregelen die genomen moeten worden.

Overheid bepalend bestrijding crisis

Nouriel RoubiniNu de crisis het niveau van bedrijven overstegen is, kan enkel de overheid nog maatregelen nemen om de huidige situatie te stabiliseren en te verbeteren. Overheden waarbij de financiële situatie onder controle is, mogen niet te hard meegaan met de huidige besparingsfilosofie. Teveel besparen zou de economische groei onder druk zetten. Nuttiger is het om de overheidsinvesteringen te laten stijgen om zo de economie aan te wakkeren en het vertrouwen te herstellen. Landen met financiële problemen die gered kunnen worden, moeten steun kunnen krijgen van het EFSF en de ECB.

Op deze manier kunnen ze de crisis overleven en structurele aanpassingen doorvoeren om deze problemen in de toekomst te vermijden.  Landen als Spanje, Italië en Portugal moeten deze optie verkiezen. Landen met een hoge schuldgraad die deze schuldenlast niet meer kunnen dragen moeten opteren voor een schuldherschikking. Enkel zo kunnen ze de publieke financiën weer op orde krijgen. Naast de schuldherschikking moeten ook de fundamentele problemen aangepakt worden.

Dat bijvoorbeeld Griekenland de huidige problemen kent is niet meer dan het resultaat van een slechte concurrentiekracht en corruptie. Als deze problemen niet aangepakt worden heeft een schuldherschikking geen zin. Ook de groeilanden moeten meewerken; zij kunnen voor extra stabiliteit zorgen door de binnenlandse markt verder te ontwikkelen in plaats van te kiezen voor exportgerichte activiteiten.

Andere maatregelen voorkomen depressie

Daarnaast stelt Roubini ook andere maatregelen. Zo moet de ECB de inflatiegerichte politiek tijdelijk veranderen. In plaats van de rente hoog te houden uit angst voor inflatie moet deze dalen om de economie van zuurstof te voorzien. Banken met een te laag Tier1-ratio moeten publiekelijk gefinancierd worden, terwijl solvabele bedrijven met liquiditeitsproblemen financiële steun moeten ontvangen van de overheid.

Werknemers moeten meer gebruik maken van de beschikbare trainingen, opleidingen en bijscholingen. Dit omdat de werkloosheid in de ontwikkelde landen structureel is, en de kwaliteit van de werknemers bijgevolg moet stijgen om de economische motor draaiende te houden. Ook inzetten op onderzoek & ontwikkeling en hernieuwbare energie zullen mee leiden naar een uitweg uit de crisis.