Beurscrashes door de jaren heen

Een beurscrash is een extreme situatie op de beurs waardoor de koersen door een hoog niveau van paniek snel dalen. Wanneer we de beurscrashes in het verleden bestuderen kunnen we verklaren waarom er ook nu zo nu en dan een depressie plaatsvindt en dan kunnen we deze in de toekomst zo veel mogelijk voorkomen. In dit artikel geven we een overzicht van de bekendste beurscrashes van de vorige en deze eeuw.

Wat is een beurscrash nu eigenlijk?

beurscrashEigenlijk kan een beurscrash gezien worden als een vicieuze cirkel: door negatief nieuws daalt de koers. Wanneer de koersen vervolgens erg snel dalen en er veel negatief economisch nieuws uitkomt, kunnen de koersen extreem snel dalen. Zodra er paniek is zullen de effecten elkaar versterken waardoor de koersen letterlijk in een vrije val gaan.

Overigens kan een beurscrash ook in een periode van hoogconjunctuur plaatsvinden, waarbij de koersen juist gedurende lange tijd stijgen.

De grote depressie

De bekendste beurskrach is misschien wel die van 1929. Na de roaring twenties waarin de economische situatie maar bleef verbeteren en de aandelen naar nieuwe recordhoogtes stegen was het tijd voor een enorme correctie. Door deze blinde periode van progressie en blijdschap hadden veel aandelen een niet reële waarde en in combinatie met het feit dat mensen aandelen kochten met geleend geld zorgde dit voor een gevaarlijke situatie op de beurs.

Toen in 1929 de koersen begonnen te dalen ontstond er een langdurige depressie waarvan de effecten nog jaren later merkbaar zouden zijn. De grote depressie wordt door veel mensen ook wel gezien als de oorzaak van de Tweede Wereldoorlog, aangezien het lot van Duitsland grotendeels verbonden stond met de grote depressie van 1929. Pas toen de conjunctuur door de overheid gestimuleerd werd onder Roosevelt begon de economie weer te verbeteren waarna de koersen na lange tijd weer herstelden.

Crisis 1987

Ook in 1987 ontstond er een crisis, die overigens een stuk minder erg was dan de grote depressie van 1929. gedurende 1986 daalde de koersen snel door een negatieve uiting van Amerika over de economische situatie in Duitsland. Daarnaast hielp de oliecrisis natuurlijk ook niet mee, en ook dit zorgde voor paniek en dalende koersen. De crash vond plaats in een opgaande markt, waardoor de koersen uiteindelijk weer snel konden herstellen.

Kredietcrisis 2008

koersen dalenEen vrij recente crisis waarvan we nu nog de effecten ondergaan. Door het aangaan van riskante kredieten en het vallen van de huizenmarkt ontstonden grote economische problemen. Gevolgen waren onder andere het massaal omvallen van banken en een stijgende werkeloosheid. Een uitgebreide analyse van de kredietcrisis in verhouding met die van 1929 kan je terugvinden in onze verdieping.

Staatsschuldencrisis 2011

De staatsschuldencrisis is ontstaan doordat veel landen hun begrotingstekort teveel hebben laten oplopen. Wanneer Griekenland zijn beleid niet zal verbeteren is er een grote kans dat het land failliet gaat en andere onstabiele landen als Italië en Ierland met zich meeneemt. Door de onrust op de kapitaalmarkt en de stijgende obligatieleningen neemt het consumentenvertrouwen snel af waardoor de koersen op de beurzen snel dalen: een neerwaartse spiraal is ingezet die pas zal stoppen wanneer er een nieuw beleid komt om de situatie tegen te gaan.