Belastingen over beleggingen: hoeveel betaal je?

In Nederland betalen we over bijna alles belastingen. Dit geldt jammer genoeg ook voor je beleggingen. In dit artikel lees je precies hoeveel belastingen je moet betalen.

Alles over belastingen & beleggingen

Wanneer betaal je belastingen?

Beleggingen worden gerekend tot het vermogen. Dit betekent dat je er belasting over betaalt in box 3. Er geldt een vrijstelling voor dit vermogen, dit noemt men ook wel het heffingsvrije vermogen. Wanneer je alleen bent is deze vrijstelling 30.360 euro en wanneer je een fiscale partner hebt bedraagt deze vrije drempel 60.720 euro.

Overigens moet je er rekening mee houden dat hier niet alleen beleggingen onder vallen. Onder deze box moet je ook je spaargeld en vastgoed opgeven (met uitzondering van je eerste huis).

Wanneer wordt bepaald wat je betaalt?

Je hoeft niet elke dag je vermogen door te genen aan de belastingdienst. De belastingdienst gebruikt 1 januari om vast te stellen hoeveel belasting je moet betalen in box 3. Het kan dus verstandig zijn om grote uitgaven net voor het einde van het jaar te doen.

Maar hoeveel betaal je dan?

Bij je beleggingen wordt er uitgegaan van een fictief rendement. Je betaalt belasting over je beleggingen ongeacht het resultaat. Wanneer je een flink verlies maakt, moet je dus alsnog belasting betalen.

Sinds kort heeft de Belastingdienst een schrijvensysteem geïntroduceerd voor vermogens. Net zoals bij de belastingen op inkomen, betaal je bij de belastingen op beleggingen een bepaalt percentage per schijf. Maar hoeveel betaal je precies?

  • Tot €30.360 betaal je niets.
  • Over het bedrag van €30.360 tot €102.010 betaal je 0,581%.
  • Over het bedrag van 102.010 tot €1.020.096 betaal je 1,335%.
  • Over het bedrag vanaf €1.020.096 betaal je 1,68%.

Je mag overigens je schulden aftrekken van je vermogen in box 3. Denk hierbij aan creditcard schulden of je studielening.

Belastingen beleggen

Dividendbelasting

Wanneer je aandelen bezit, moet je in veel gevallen ook dividendbelasting betalen. De dividendbelasting wordt doorgaans automatisch ingehouden door de belastingdienst. Aan het einde van het jaar geeft je op de aangifte aan hoeveel belasting je hebt betaald in elk land. Het bedrag wordt vervolgens verrekend met de inkomstenbelasting.

Belastingen bij actieve handel

Veel mensen vragen ons of je hoge belastingen moet betalen wanneer je actief in aandelen handelt. Dit is echter niet het geval. De enige belasting die je betaalt, is de belasting die gerekend wordt in box 3. Je inkomsten uit actief handelen of speculeren is voor de rest dus belastingvrij!

Groen sparen tip

Het kan aantrekkelijk te zijn om te beleggen in een speciaal groenfonds. Je moet wel eerst nagaan of het betreffende fonds op de lijst van de belastingdienst staat. Deze fondsen geven je namelijk een hogere drempel waarover je geen belasting betaalt, namelijk (euro). Bovendien ontvang je ook een extra heffingskorting van 0,8 procent over je volledige inkomen. Dit maakt de aftrekpost extra aantrekkelijk voor mensen die veel vermogen hebben en veel verdienen.