AFM of Autoriteit Financiële Markten informatie

De AFM of voluit Autoriteit Financiële Markten is de Nederlandse waakhond op de financiële markt. Deze instelling bestaat sinds 2000 en is gevestigd in Amsterdam met het doel om financiële dienstverleners op de markt te controleren. Denk hierbij aan brokers op de beurs, accountants bij de boekhouding en bemiddelaars voor financiële deals.

Bestuur bij de AFM

AFM logoDe AFM is een organisatie van de overheid, maar wordt er niet direct door bestuurd. De organisatie heeft een eigen bestuur en volgt geen orders op van het Ministerie van Financiën. De organisatie ziet erop toe dat onder andere brokers zich aan gemaakte beloftes houden en binnen de wetten van Nederland beleggen. Veel buitenlandse brokers hebben zich nog niet ingeschreven bij de AFM, maar wel bij een andere buitenlandse financieel controleorgaan.

Doel van de AFM

Het doel van de AFM is het bereiken van een bepaald vertrouwen op de financiële markt. Door instellingen goed te controleren en te corrigeren zullen consumenten een hoger vertrouwen houden in de financiële markt wat goed is voor het economische klimaat binnen Nederland. Eigenlijk functioneert de AFM als een waakhond die er op toeziet dat er geen frauduleuze investeringen & beleggingen worden aangeboden door partijen. 

Taken AFM

  • Controleren financiële dienstverleners op het nakomen van afspraken en het volgen wetten & regels.
  • Er op toezien dat niemand met voorkennis gaat beleggen, dit is verboden.
  • Er op toezien dat ieder financieel product een duidelijke & begrijpelijke bijsluiter krijgt.

Wat kan de AFM doen?

De AFM kan een waarschuwing of aanwijzing geven aan een bepaald bedrijf. Wanneer het bedrijf niet naar dit advies luistert kan er een boete opgelegd worden of een dwangsom ingesteld worden. Als het bedrijf te ver gaat kan de AFM besluiten om er een gerechtelijkze zaak van te maken.

Tip: controleer altijd of een broker bij een controleorgaan staat ingeschreven!