Beleggen in aandelen

Rendabiliteit van het eigen vermogen

Naast de ratio's van de rendabiliteit van de verkopen en de activa zijn er nog twee ratio's om de rendabiliteit van het eigen vermogen te beoordelen. Deze ratio's hangen nauw samen met die van de verkopen en de activa en geven aandeelhouders een...

Rendabiliteit en de invloed ervan op bedrijven

Op lange termijn zijn de solvabiliteit en de rendabiliteit cruciaal voor een bedrijf.  De solvabiliteit is belangrijk omdat het bedrijf op lange termijn alle schulden moet kunnen terugbetalen, de rendabiliteit omdat er voldoende winst gemaakt...

Solvabiliteitsratio's en de invloed op aandelen

Naast de liquiditeit is ook de solvabiliteit van een onderneming belangrijk. Een onderneming kan in staat zijn om op korte termijn zijn verplichtingen na te komen, maar deze liquiditeit is geen garantie dat het dit ook kan volhouden op lange...

Liquiditeitsratio's en beleggen

Naast de kasstroomanalyse wordt bij de beoordeling van aandelen naar de ratio's gekeken. Deze ratio's geven in één cijfer meer informatie over één van de vier volgende aspecten: liquiditeit, solvabiliteit, rendabiliteit of toegevoegde waarde. Elke...

Wat is een kasstroomanalyse?

Een concept dat de laatste jaren op de voorgrond is getreden, is de kasstroomanalyse. Elke degelijke analyse van de jaarrekeningen van een bedrijf heeft de kasstromen berekend en bestudeerd. De kasstroomanalyse wordt gebruikt naast de ratio's om...

Hoe een aandeel beoordelen

In tegenstelling tot traders beleggen investeerders op lange termijn. De aandelen die aangekocht zijn blijven vaak jaren in het portfolio. Dit vereist een grondige beoordeling van het bedrijf om zeker te zijn dat de continuiteit niet in gevaar is...

Beleggen: koerswinst of dividend?

Bij het beleggen in aandelen kan je verschillende doelen voor ogen hebben. In dit artikel bekijken we de twee voornaamste doelen, en we vergelijken de mogelijkheden om winst te maken tussen deze methoden. Speculeren op een koersstijging of...